ویدیوها

euronews_icons_loading
ترکیه: دو نفر در پی سقوط برف زخمی شدند

ترکیه: دو نفر در پی سقوط برف زخمی شدند

در یکی از خیابان های پر رفت و آمد شهر ریزه در ترکیه تکه های بزرگ برف که بر روی پشت بام مسجدی انباشته شده بود بر روی رهگذران سقوط می کنند.